Numer oferty: 411 257

Na sprzedaż obiekt produkcyjno-magazynowy w miejscowości Osinów Dolny w dawnej fabryce celulozy przy obecnym targowisku. Położona przy przy samym przejściu granicznym Osinów Dolny-Hohensaaten z miejscem odprawy po stronie niemieckiej w miejscowości Hohensaaten.* Powierzchni obiektu hali składowej oraz ok. 1500 m2. Z możliwością pomniejszenia i zaadaptowania na mniejsze pomieszczenia produkcyjno magazynowe. Konstrukcja murowana, ogrzewanie w hali jest z pieca na paliwo stałe, posadzka w hali niepyląca, dodatkowo w hali jest wydzielone miejsce dla pracowników magazynu.*Przeznaczenie obiektu hali produkcyjno- magazynowe, wysokość składowa ok 7 m. z możliwością jej pomniejszenia. Z godnie z planem zagospodarowania terenu, możliwość przekształcenia budynku na zabudowę usługową, stworzeniaplacu targowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nawierzchnie utwardzone, budynki i obiekty zaplecza sanitarnego, administracji);wraz uzupełnieniem o plac parkingowy.* Do obiektu przynależy utwardzony plac manewrowy, możliwy wjazd TIR-ów.* Teren ogrodzony, monitorowany.* W hali zostało wymienione całe oświetlenie na nowoczesne oświetlenie LED.Dodatkowe informacje dotyczące budynku i terenu z planu zagospodarowania dotyczące tego obiektu:1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcji i usług;2) za zgodną z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:a) obiektów produkcyjnych,b) składów,c) magazynów,d) zabudowy usługowej,e) placów targowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nawierzchnie utwardzone, budynki i obiekty zaplecza sanitarnego, administracji);3) uzupełniające przeznaczenie terenu: place parkingowe;4) w granicach terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:a) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,b) zieleni urządzonej;5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2KDL, 3KDL, 1KDD,b) nakaz lokalizacji zabudowy w formie wolnostojącej;6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w zakresie położenia w granicach strefy ?B? ochrony konserwatorskiej zespołu zabudowy modernistycznej dawnej fabryki celulozy zgodnie z par. 9 pkt 2 niniejszej uchwały;7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:maksymalna intensywność zabudowy: 1.40,a) minimalna intensywność zabudowy: 0.01,b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej powierzchni działki budowlanej: 5%,c) nie ustala się wymagań w zakresie form, nachylenia dachów oraz rodzajów ich pokrycia,d) maksymalna wysokość zabudowy: 35,00 m.Polecam ze względu na lokalizację oraz cenę.Serdecznie zapraszam na prezentację.*powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa - zalecamy ich osobistą weryfikację.

Kalkulator opłat dodatkowych
Drukuj tę ofertę ze zdjęciami
Drukuj tę ofertę z miniaturkami
Drukuj tę ofertę bez zdjęć
Share |
miejscowość:OSINÓW DOLNY
pow. całkowita [m²]:1 462
cena ofertowa PLN:6 700 000
rodzaj obiektu:PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
pow. działki [m²]:4 301
Centrum Nieruchomości


edyta@cn.info.pl

Imię i nazwisko
Twój e-mail
Twój telefon
Temat
Treść
Czy jesteś botem?
Wyślij kopię również do mnie